HemBoendeinformationMäklarinformationKontaktuppgifterÅrsredovisningarStadgarNy medlemLogga inSök
Svar på vanliga frågor om BRF Humleboet 17


Föreningen?
Humleboet är en "äkta förening".
Med äkta förening avses att minst 60 procent av taxeringsvärdet för fastigheten hör samman med bostadslägenheterna.
Humleboet 17 är en HSB-förening. Dock finns inget krav i föreningens stadgar om att föreningens medlemmarna måste vara medlemmar i HSB.

Organisationsnummer?
702000-9150

Boendeform?
Bostadsrättsförening = ekonomisk kooperativ förening. Saknar avdragsrätt för moms.
Medlemsstyrd och förvaltad av boende medlemmar.
Förutom föreningens medlemsstyrelse representeras HSB Stockholm och HSB Stockholms styrelse av en ordinarie styrelseledamot samt dito suppleant.

När bildades Humleboet 17?
Den bildades av HSB den 1 oktober 1925 och registrerades redan den 7 mars 1925.

Vad äger föreningen?
Bostadsrättsföreningen äger och förvaltar byggnader och mark inom fastigheten Humleboet 17 på Norrmalm / Vasastaden i Stockholms innerstad.
Byggnaderna och de tio trapphusen är fördelade över två kvarter. De sammanbinds av en portik, genom vilken stadens gatumark går.

Särskilda förutsättningar:
Våra hus och vår utemiljö, trädgårdar, är kulturskyddade. Röda Bergen är kulturskyddat enligt lag.

Adresser?
Fastigheten omfattar följande tio trapphusadresser:
» Falugatan 16 och 18.
» Hedemoratäppan 1 och 2.
» Rödabergsgatan 2 och 4.
» Rödabergsbrinken 10, 12, 14 och 16.

Mäklaren ska sända alla handlingar till:
Brf Humleboet 17
c/o Simpleko AB
Box 307
751 05 Uppsala  
Märk kuvertet "Lägenhetsöverlåtelse".

Observera att den planritning över lägenheten som mäklaren använder som information till köpare, ska sändas till föreningen i samband med överlåtelsen. Planritningen utgör underlag för styrelsens bedömning av ev förändringar och ombyggnationer som gjorts i relation till lägenhetens ursprungliga utförande och i vad mån dessa - när så krävs - har godkänts av föreningen.

För närmare information se Lägenhetsöverlåtelse.

Adress till föreningen:
Brf Humleboet 17
Att: _ _ _ _
Rödabergsbrinken 16, postlåda i entrén.
113 30 Stockholm
(Observera dock att handlingar ang överlåtelser och pantförskrivning ska sändas direkt till Simpleko AB, adress ovan)
samt
www.humleboet.com


Hur många lägenheter finns det?
Det finns 147 lägenheter som alla upplåts med bostadsrätt. Några av dessa är sammankopplade och det finns därför 121 hushåll.

Lokaler?
Föreningen har inga lokaler.

Lägenhetsfördelning?
Drygt 80% av lägenheterna är på 1RoK. Övriga är som regel 2RoK.

Hiss?
Nej. Det finns inga hissar i fastigheten.

Hemsida?
Ja, www.humleboet.com

Ekonomisk plan?
1925 fastställd 1936

Fastighetens byggår - färdigställande år?
1925

Fastighetens värdeår?
1939

Godkänns juridisk person som köpare?
Nej.

Uppvärmning?
Fjärrvärme (Ingår i avgiften)

Energideklaration
Energideklaration giltig till april 2029. Energiprestanda 169 kWh/kvm. (Referens likartade byggnader: 163 kWh/kvm)

Vatten?
Kallt och varmt vatten ingår i avgiften.

El?
Elstigare har bytts 2007 och samtliga lägenheter har nu 3-fas anslutning. Föreningen köper elen kollektivt men med hjälp av system för mätning av individuell förbrukning debiteras elen tillsammans med avgiften. Genom den kollektiva anslutningen är den totala elkostnaden för Humleboet 17s medlemmar lägre än för normala lägenheter. Detta då Humleboet 17s medlemmar slipper individuella abonnemangskostnader för elförbrukning och elnät, samt att Humleboet 17 med sin storlek kan förhandla sig till ett lägre elpris.

Gas?
Ja, i de flesta lägenheter.

Eldstad?
Tre lägenheter har eldstad.

Kabel TV?
Ja, ComHems/Telias grundutbud ingår i avgiften.

Bredband?
Alla lägenheter har bredbandsuttag (hastighet 250/250 Mbps) med kollektiv anslutning till Ownits bredband. Avgiften för bredbandet debiteras med 79kr per månad och hushåll.

Brandvarnare?
Lägenheterna är försedda med brandvarnare.
Vissa strategiska miljöer utom lägenheterna har också försetts med varnare.


Förvaltning?
1. Ekonomi, Överlåtelser och pantförskrivningar - Simpleko AB
2. Teknisk förv. - föreningens styrelse

Gemensamma anläggningar o. dyl. som ingår i månadsavgiften?
1. Tvättstugor - två stycken, En i vardera kvarteret.
2. Bastu med plats för 10 personer.
3. Stor Gemensamhetslokal.
4. Miljö/soprum
5. 2 st Cykelrum/barnvagnsrum. 
6. I de flesta fall två förråd / lägenhet - ett på vinden ett i källaren (som regel)
7. Trädgård med grill och utemöbler (stora respektive lilla gården)
8. Trappstädning
9. "Hustomte" som också bor i föreningen
10. Teknisk fastighetsjour vid tillbud

Parkering?

Gatuparkering på stadens mark, så kallad Boendeparkering. Avgiftsbelagt enligt stadens tariff.

Underhåll och reparationer?

1. Avloppsstammar inklusive anslutningar till våtrum och kök är bytta 1985-1993.
2. Samtliga våtrum renoverades samtidigt.
3. Del av fasader renoverade år 2000. 
4. Alla elstigare har bytts 2007 och samtliga lägenheter har nu 3-fas anslutning.
5. Taken har renoverats under 2012-2013.
6. Fasaderna inkl utsida fönster mot Rödabergsbrinken, Rödabergsgatan och Falugatan renoverades år 2014.
7. Resterande fönsters utsida renoverade 2018.
8. Samtliga trapphus restaurerade 2022-23.

Kontakta alltid Simpleko AB angående:
1. Lägenhetens andelstal
2. Lägenhetens yta - uppmätt 1925.
3. Överlåtelsehandlingar - in- och utträdeshandlingar.
4. Registrerad ägare till lägenheten/utdrag ur lägenhetsregistret
5. Åtaganden mot föreningen - avgifter mm
6. Panter
7. Förmögenhetsvärde
8. Inre (lägenhets-)fond (reparationsfond) Dessa fonder är sedan länge avvecklade.

Handläggningstid av överlåtelse?

Överlåtelser behandlas på styrelsemöten. Det behövs c:a åtta arbetsdagars handläggningstid innan styrelsemötet då handlingarna första ska gå till Simpleko AB i Uppsala.
Föreningens styrelse har möte c:a en gång per månad (i regel andra tisdagen i varje månad) med ett längre uppehåll över sommaren (mitten juni-mitten augusti).

Ut- och inflyttning?
Inflyttning kan ske när inträde för ny medlem och utträde för gammal medlem beviljats av styrelsen på styrelsemöte. Vi hanterar således både frågor runt säljaren och köparen.

Hembud?
Nej

Överlåtelseavgift?
Ja, 2,5% av basbeloppet.
Betalas av köparen.

Pantsättningsavgift?
Ja, 1% av basbeloppet.
Betalas av pantsättaren.

Avgift vid andrahandsuthyrning
Föreningen tar ut en avgift om 10 procent av prisbasbeloppet per år vid andrahandsuthyrning.

Upplåtelseavgift?
Nej.

Uppdaterat av Bo-Erik Gyberg, 2023-09-26
Mäklarinformation
Lägenhetsöverlåtelse & panter
Provided by Webforum